Iona vs Princeton 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Princeton -3 (-110)
Iona+3 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over150 (-115)
Under150 (-105)
Memphis U vs Tennessee (#3)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Tennessee (#3)-9 (-110)
Memphis U+9 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-110)
Under153 (-110)
Kansas (#1) vs Villanova (#17)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over144 (-110)
Under144 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Villanova (#17)+8 (-115)
Kansas (#1)-8 (-105)
Syracuse (#25) vs Old Dominion 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over124 (-105)
Under124 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Old Dominion +10 (-110)
Syracuse (#25)-10 (-110)
Georgetown vs SMU
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over152 (-105)
Under152 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
SMU+5 (-110)
Georgetown-5 (-110)
South Florida  vs Appalachian State
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Appalachian State+2 (-110)
South Florida -2 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over148 (-115)
Under148 (-105)
Detroit U vs Ohio
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-115)
Under153 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Ohio-4 (-110)
Detroit U+4 (-110)
The Citadel vs SE Missouri State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over166 (-110)
Under166 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
SE Missouri State+7 (-105)
The Citadel-7 (-115)
IUPUI vs Western Illinois
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Western Illinois+7 (-110)
IUPUI-7 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over142 (-110)
Under142 (-110)
Purdue vs Notre Dame 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over142 (-105)
Under142 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Notre Dame +4 (-105)
Purdue-4 (-115)
Illinois  vs East Tennessee State
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
East Tennessee State+5 (-115)
Illinois -5 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over146 (-105)
Under146 (-115)
Evansville  vs Jacksonville State 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Jacksonville State -2 (-110)
Evansville +2 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-115)
Under153 (-105)
Buffalo (#14) vs Southern Illinois 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Southern Illinois +12 (-105)
Buffalo (#14)-12 (-115)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over148 (-110)
Under148 (-110)
Penn State vs NC State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over147 (-105)
Under147 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
NC State-3 (-110)
Penn State+3 (-110)
Akron  vs Marshall
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Marshall+4 (-110)
Akron -4 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-105)
Under153 (-115)
Seton Hall vs Rutgers
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over134 (-115)
Under134 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Rutgers+5 (-105)
Seton Hall-5 (-115)
Michigan (#5) vs Western Michigan 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over134 (-110)
Under134 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Western Michigan +25 (-110)
Michigan (#5)-25 (-110)
Type: Moneyline - Status: OPEN {DEBUG: 2W-12 / MATCH}
Western Michigan 
Michigan (#5)
Rice  vs Cal Santa Barbara
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over143 (-110)
Under143 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Cal Santa Barbara-6 (-115)
Rice +6 (-105)
Southern Utah  vs Pepperdine 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over158 (-105)
Under158 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Pepperdine +1 (-105)
Southern Utah -1 (-115)
Indiana U (#25) vs Butler
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over140 (-115)
Under140 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Butler+1 (-105)
Indiana U (#25)-1 (-115)
Virginia Commonwealth vs Coll Charleston
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over128 (-115)
Under128 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Coll Charleston+5 (-110)
Virginia Commonwealth-5 (-110)
Louisville  vs Kent State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over148 (-110)
Under148 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Kent State+13 (-110)
Louisville -13 (-110)
Richmond  vs Oral Roberts 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Oral Roberts +11 (-110)
Richmond -11 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over148 (-110)
Under148 (-110)
Furman (#23) vs NC Wilmington 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over154 (-105)
Under154 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
NC Wilmington +10 (-110)
Furman (#23)-10 (-110)
Iowa State vs Drake 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over154 (-115)
Under154 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Drake +13 (-110)
Iowa State-13 (-110)
Temple  vs Davidson
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-115)
Under141 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Davidson+1 (-110)
Temple -1 (-110)
Austin Peay  vs IPFW
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
IPFW+3 (-110)
Austin Peay -3 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over158 (-110)
Under158 (-110)
UCLA vs Belmont 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over167 (-115)
Under167 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Belmont +7 (-110)
UCLA-7 (-110)
Kentucky (#19) vs Utah U
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over147 (-105)
Under147 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Utah U+14 (-110)
Kentucky (#19)-14 (-110)
Wichita State vs Southern Miss 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over138 (-105)
Under138 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Southern Miss +8 (-110)
Wichita State-8 (-110)
Georgia vs Arizona State (#20)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over151 (-105)
Under151 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Arizona State (#20)-4 (-110)
Georgia+4 (-110)
Idaho U vs Nebraska Omaha
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Nebraska Omaha+1 (-110)
Idaho U-1 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over145 (-115)
Under145 (-105)
Stanford  vs Eastern Washington 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-110)
Under141 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Eastern Washington +14 (-110)
Stanford -14 (-110)
North Carolina (#12) vs Gonzaga (#4)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Gonzaga (#4)+2 (-105)
North Carolina (#12)-2 (-115)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over175 (-105)
Under175 (-115)
Northern Iowa  vs Iowa (#22)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over148 (-110)
Under148 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Iowa (#22)-11 (-110)
Northern Iowa +11 (-110)
Toledo  vs Middle Tennessee State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-105)
Under141 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Middle Tennessee State+14 (-110)
Toledo -14 (-110)
Washington U vs Virginia Tech (#13)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-110)
Under141 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Virginia Tech (#13)-6 (-110)
Washington U+6 (-110)
UAB  vs Auburn (#8)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Auburn (#8)-20 (-115)
UAB +20 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over143 (-105)
Under143 (-115)
Arkansas vs Texas San Antonio
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Texas San Antonio+14 (-115)
Arkansas-14 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over158 (-105)
Under158 (-115)
Bradley vs Eastern Illinois 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over137 (-105)
Under137 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Eastern Illinois +15 (-110)
Bradley-15 (-110)
Xavier vs Eastern Kentucky 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over162 (-110)
Under162 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Eastern Kentucky +18 (-110)
Xavier-18 (-110)
Kansas State (#25) vs Georgia State
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Georgia State+12 (-110)
Kansas State (#25)-12 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-110)
Under141 (-110)
Connecticut  vs Manhattan 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over134 (-105)
Under134 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Manhattan +20 (-110)
Connecticut -20 (-110)
Louisiana vs Louisiana Tech 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Louisiana Tech +6 (-110)
Louisiana-6 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over157 (-115)
Under157 (-105)
Mississippi State (#18) vs Cincinnati
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Cincinnati+5 (-110)
Mississippi State (#18)-5 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over130 (-110)
Under130 (-110)
North Dakota State  vs Missouri State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over154 (-110)
Under154 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Missouri State+2 (-110)
North Dakota State -2 (-110)
UNLV  vs BYU
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
BYU-5 (-110)
UNLV +5 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-115)
Under153 (-105)
Nevada (#7) vs South Dakota State
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
South Dakota State+15 (-110)
Nevada (#7)-15 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over162 (-105)
Under162 (-115)
Oregon vs Boise State
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over139 (-105)
Under139 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Boise State+12 (-110)
Oregon-12 (-110)
Oklahoma vs USC
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over153 (-110)
Under153 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
USC+8 (-110)
Oklahoma-8 (-110)
California  vs Cal Poly SLO 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Cal Poly SLO +10 (-110)
California -10 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over136 (-110)
Under136 (-110)
Cal Irvine vs Denver U
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Denver U+12 (-110)
Cal Irvine-12 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over136 (-110)
Under136 (-110)
San Jose State vs Northern Arizona
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Northern Arizona+2 (-110)
San Jose State-2 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over149 (-110)
Under149 (-110)
San Diego  vs Northern Colorado 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Northern Colorado +6 (-110)
San Diego -6 (-110)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over151 (-115)
Under151 (-105)
Portland State vs Loyola Marymount 
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Loyola Marymount -4 (-115)
Portland State+4 (-105)
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over141 (-115)
Under141 (-105)
Arizona vs Baylor 
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over142 (-115)
Under142 (-105)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Baylor +7 (-110)
Arizona-7 (-110)
St. Mary's CA vs LSU
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over149 (-110)
Under149 (-110)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
LSU-2 (-115)
St. Mary's CA+2 (-105)
Oregon State vs Texas A&M
Type: Total - Status: OPEN {DEBUG: 2W-OU / MATCH}
Over142 (-105)
Under142 (-115)
Type: Point Spread - Status: OPEN {DEBUG: 2W-HCAP / MATCH}
Texas A&M+4 (-110)
Oregon State-4 (-110)